Jdi na obsah Jdi na menu
 


Patřím do skupiny lidí, kteří jsou ke své práci velmi kritičtí. Čím více pronikám do hloubky mého profesního oboru, tím více poznávám, kolik bych toho měl ještě obsáhnout. Jako vysokoškolský kantor se také často setkávám s otázkou, zda má moje práce smysl  a zda naplňuje to tak často používané slůvko "poslání".
Pomoci s těmito pochybnostmi může zpětná vazba z mého okolí. V poslední době jsem pár takových signálů dostal a jsem za ně velmi rád. Dovolím si je zde citovat v plném znění.

První je z blogu pana děkana strojní fakulty:
"Minulý týden proběhla na naší univerzitě Vědecká rada VŠB-TU Ostrava. V programu bylo, kromě jiného, i jmenovací řízení (profesorské řízení) pana doc. Dr. Ing. Ivana Mrkvici. Jeho obor je strojírenská technologie se zaměřením na obrábění. To, že obrábění materiálů je trvale progresivní obor, nemusím asi psát. Přednáška o oboru seznámila členy vědecké rady s novými trendy v obrábění ozubení. Co však bylo důležité a nebývá vždy oceněno, je kromě článků v impaktovaných časopisech, článků v databázích Scopusu a WoS a citací, rovněž autorství dvou patentů, mnoha ověřených technologií a užitných vzorů. Jistě víte, že od mého nástupu do funkce děkana prosazuji propojení Fakulty strojní s praxí. Pan docent je ukázkovým příkladem, jak by mělo vypadat směřování pedagogů na naší fakultě. Pokud pedagogové spolupracují s praxí, vedou diplomové a bakalářské práce zadané z firem, seznamují studenty s "reálným životem po studiu VŠ" na exkurzích a stážích, lze označit toto počínání za nejlepší cestu výuky na technických univerzitách. Po zodpovězení několika dotazů proběhlo hlasování a můžete hádat, jaký byl výsledek. Ani jeden hlas nebyl proti. Pan docent excelentně reprezentoval naší fakultu, nepamatuji takové jednotné hlasování vědecké rady. Doufám, že i naše další připravovaná jmenovací i habilitační řízení dosáhnou stejného výsledku. Pane docente, děkuji Ti za příkladnou reprezentaci Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava."

Druhý je dopis výjimečného studenta, který své působení na naší fakultě shrnul slovy:

"Vážený pane docente, chtěl bych Vám aspoň těmito několika slovy poděkovat za Váš čas, který jste mi věnoval, a za Váš úžasný přístup, se kterým jste mne provázel vysokoškolským studiem. Vážím si toho, že jste mě vedl při bakalářské i diplomové práci, které se mi také Vaší zásluhou povedly. Hlavně díky Vám budu na dobu mého studia na vysoké škole rád vzpomínat. Srdečně Vám přeji mnoho úspěchů ve Vašem profesním i soukromém životě."