Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cena Siemens - Werner von Siemens Excellence Award 2006 za doktorskou práci pro Fakultu strojní

Ve čtvrtek 14. prosince 2006 se v reprezentativních prostorách Betlémské kaple v Praze uskutečnilo slavnostní vyhlášení devátého ročníku Ceny Siemens – Werner von Siemens Excellence Award, kterou každoročně uděluje společnost Siemens ve spolupráci s Fórem průmyslu a vysokých škol ČR. Předání cen proběhlo za účasti ministryně školství PhDr. Miroslavy Kopicové, náměstka ministryně školství prof. PhDr. Petra Matějů, Ph. D., rektorů a prorektorů českých technických univerzit a dalších významných osobností z oblasti vědy a výzkumu a zástupců firmy Siemens. V dosavadních devíti ročnících Ceny Siemens bylo oceněno 140 laureátů; ve formě stipendií a finančních odměn firma Siemens podpořila mladé české vědce částkou převyšující 4 milióny korun.  

V devátém ročníku Ceny Siemens byly hodnoceny tyto kategorie: cena za výzkum, cena za doktorskou práci a cena za diplomovou práci. Z rukou generálního ředitele Siemens v České republice, Ing. Pavla Kafky, obdrželi ocenění studenti nejen stipendia a finanční odměny, ale také pamětní medaili Siemens. Jejím autorem je akademický sochař Zdeněk Kolářský.

Pro přihlášení do soutěže je nutné splnit přísná kvalitativní kritéria. Vítězné práce vybírá porota složená z prorektorů pro vědu a výzkum českých technických univerzit a ze zástupců společnosti Siemens. I díky tomu se Cena Siemens stala jednou z nejprestižnějších soutěží svého druhu. V letošním roce porota hodnotila téměř stovku vynikajících prací. „Vybrat z mnoha desítek přihlášených prací ty nejlepší je velice obtížné“, potvrzuje předseda komise a prorektor pro vědu a výzkum ČVUT prof. Ladislav Musílek.

Velmi potěšující je fakt, že mezi letošními laureáty v kategorii doktorských prací figuruje i jméno absolventa interního doktorského studia na Fakultě strojní, Ing. Václava Moravce, Ph.D., který naši školu i Fakultu strojní reprezentoval svou prací na téma „Zvyšování životnosti osových nástrojů pro moderní technologie obrábění“. K bližšímu představení laureáta může posloužit text doporučení, které zaslal školitel. Doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, jako součást formuláře k ocenění Cenou Siemens: 

Ing. Václava Moravce, Ph.D znám od dob jeho magisterských studií. Jako student Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vždy vystupoval jako student snažící se využít pobytu ve škole k zisku nových informací a k rozšíření si odborných znalostí. Vzhledem k tomu, že rodinné zázemí i vlastní zájem celkem jasně modelovaly jeho orientaci na konkrétní oblast obráběcích nástrojů, byl cíl jeho úsilí zřejmý. Po studijním pobytu na TU Wien a dokončení magisterského studia nastoupil na Fakultu strojní jako interní doktorand. V průběhu studia se kromě soustavné práce na doktorské disertační práci aktivně zapojil i do života školicího pracoviště – Katedry obrábění a montáže. Podílel se na vedení cvičení v několika předmětech, byl řešitelem tří interních doktorandských grantů, podílel se na řešení několika úkolů v rámci doplňkové činnosti katedry. Během svého doktorského studia vystoupil na osmi mezinárodních vědeckých a doktorandských konferencích, kde prezentoval výsledky experimentů prováděných na VŠB-TU Ostrava, VUT Brno a u firmy BLICKLE v Německu. Výsledkem vědecké činnosti Ing. Václava Moravce, Ph.D. bylo i 12 odborných článků v nejrůznějších periodikách. Ing. Václav Moravec, Ph.D. ukončil jako jeden z mála studentů své studium v termínu a po obhájení své práce nastoupil do firmy, kde se jeho nabyté znalosti jistě zúročí. Doporučuji práci Ing. Moravce do soutěže o Cenu Siemens nejen pro její vysokou odbornou i formální úroveň, ale i pro morální a charakterové vlastnosti jejího autora. 

Pro úplnost je třeba dodat, že Fakulta strojní byla zastoupena i v další hodnocené kategorii, a sice v Ceně Siemens za výzkum. Členem jediného oceněného kolektivu pod vedením Ing. Bohumila Horáka, Ph.D., který získal Cenu za Studii pohonu mobilního prostředku s palivovým článkem, byl i Ing. Oldřich Učeň z Katedry výrobních strojů a konstruování.

Nezbývá, než všem oceněným poděkovat za vzornou reprezentaci školy a věřit, že i v letech následujících bude naše škola neméně úspěšná.

 

Obrazek