Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úspěchy vedených studentů

Během svého působení na fakultě jsem byl vedoucím celkem 67 diplomových prací v magisterském studiu a 17 bakalářských prací, z nichž 45, resp. 11 bylo hodnoceno známkou výborně.

1.    V roce 1999 jsem byl členem hodnotící komise mezinárodní soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti (ŠVOČ) na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žilině a současně vedoucím práce reprezentanta VŠB – TU Ostrava na této soutěži Bc. Romana Banďoucha pod názvem „Uplatnění slinutých karbidů při dokončovacím obrábění čelních ozubených kol“ oceněné čestným uznáním.

2.    V roce 2000 jsem byl jmenován členem odborné sekce Technologie mezinárodní Studentské vědecké konference strojních fakult České a Slovenské republiky. V konkurenci zástupců osmi strojních fakult z Čech, Moravy a Slovenska obsadil student VŠB – TU Ostrava Bc. Michal Brunclík 2. místo. Úspěšná práce, jejíž jsem byl vedoucím, měla název „Návrh univerzálního upínacího systému pro nástrojovou frézku FNG 63 CNC“.

3.    Diplomová práce studenta Michala Schindlera „Využití výpočetní techniky při konstrukci nástrojů na výrobu evolventních čelních ozubených kol“ byla vyhodnocena jako nejlepší diplomová práce ve školním roce 2000/2001. 

 4.  Práce studentů Jindřicha Viktorina a Miroslava Šuláka pak byly vyhodnoceny jako nejlepší bakalářské práce studentů Centra bakalářských studií v Šumperku ve školním roce 2005/2006.

5.    V roce 2007 obdržel cenu děkana FS za nejlepší diplomovou práci Bc. Jaroslav Přecechtěl za práci na téma „Opracování plochy pro těsnicí kroužek ze zadní strany ložiskového štítu elektromotoru“.

6.    Stejné ocenění obdržel i v roce 2008 Bc. Ryszard Konderla za práci s názvem „Vliv geometrie frézovací hlavy na napětí v povrchové vrstvě obrobku“.

7.    V roce 2009 byl děkanem FS oceněn Bc. Miroslav Janoš za práci „Návrh přípravku pro obrábění podpěr turbodmychadla“.

8.    V roce 2010 získal ocenění za Nejlepší diplomovou práci na FS Bc. Petr Sysel za práci „Návrh upínacího přípravku pro obrábění koncovek hydraulických hadic“.

9.    V roce 2011 získal ocenění za Nejlepší diplomovou práci na FS Bc. Ondřej Ferzik za práci „Návrh přípravku pro demontáž středicích kolíků při opravě převodovky“

10.  V tomtéž roce byl Martin Konůpka oceněn za Nejlepší bakalářskou práci na FS s tématem: „Inovace technologie opracování otvorů pro teplosměnné trubky zařízení jaderných elektráren ve VÍTKOVICÍCH POWER ENGINEERING a.s.“.

11.  V roce 2012 získal ocenění za Nejlepší diplomovou práci na FS Bc. Tomáš Filip za práci „Návrh věžového systému pro upínání součástek na obráběcích centrech“.

12.  V roce 2012 získal ocenění za Nejlepší diplomovou práci na FS Bc. Petr Havelka za práci „Konstrukce a výroby odvalovací frézy pro obrábění vložené hřídele“.

13.  Od roku 2003 jsem byl školitelem pěti úspěšných absolventů prezenčního doktorského studia. Jeden z nich, Ing. Václav Moravec, Ph.D. získal za svou doktorskou disertační práci na téma „Zvyšování životnosti osových nástrojů pro moderní technologie obrábění“ v roce 2006 Cenu Siemens – Werner von Siemens Excellence Award.

14.  Ing. Ryszard Konderla, Ph.D. získal za svou disertační práci na téma: „Možnosti suchého obrábění niklových slitin“ 1. místo v soutěži Cena vydavatelstva MEDIA/ST v kategorii Strojárstvi/Strojírenství a IT „Diplomová práce 2011“ v kategorii Disertační práce.

15.  V roce 2013 získal ocenění Nejlepší bakalářská práce na FS student Vojtěch Sléha s prací: „Aplikační oblasti PVD povlaků u řezných nástrojů ze slinutého karbidu“.

16.  V roce 2015 získal ocenění Nejlepší diplomová práce na FS student Bc. Vojtěch Sléha s prací: „Návrh kontrolního přípravku pro měření vyměnitelných břitových destiček“.

17.  V roce 2016 získal ocenění Nejlepší diplomová práce na FS student Bc. Zbyněk Týn s prací: „Návrh konstrukce přípravku pro svařování rámu okna“.

16.   V roce 2017 získal ocenění Nejlepší diplomová práce na FS student Bc. Tomáš Szotkowski s prací: „Návrh přípravku pro demontáž podvozkového komponentu“.

17.  Dne 17. 11. 2017 obdržel Ing. Tomáš Szotkowski poděkování rektora VŠB-TU Ostrava, prof. RNDr. Václava Snášela, CSc., „za vynikající výsledky v oblasti vědy a výzkumu v průběhu magisterského studia“.

18.  V roce 2018 získal ocenění Nejlepší diplomová práce na FS student Bc. Karel Janečka s prací: „Návrh přípravku pro montáž projektorové jednotky“.

19.  V roce 2020 získala ocenění nejlepší diplomová práce na FS studentka Bc. Aneta Slaninková za práci: „Změny zbytkových napětí v povrchových vrstvách VBD po aplikaci povrchových úprav“. 

      

Vedení úspěšných doktorandů
 

1.    MORAVEC, Václav. Zvyšování životnosti osových nástrojů pro moderní technologie obrábění. Doktorská disertační práce, VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 2006, 81 s. (práce oceněná Cenou Siemens - Wermer von Siemens Excellence Award jako nejlepší doktorská práce za rok 2006)

2.    UHLÁŘ, Viktor.  Problematika prvního záběru břitu nástroje při frézování. Doktorská disertační práce, VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 2007, 113 s.

3.    KONDERLA, Ryszard. Možnosti suchého obrábění niklových slitin. Doktorská disertační práce, VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 2011, 135 s. (práce obsadila 1. místo v soutěži Cena vydavatelstva MEDIA/ST-Diplomová a disertační práce roku 2011 v kategorii Strojárstvo/Strojírenství a IT)

4.    JANOŠ, Miroslav. Možnosti frézování niklových slitin. Doktorská disertační práce,
       VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 2016, 146 s.

5.    SYSEL, Petr. Návrh a konstrukce zařízení pro montáž modulů do světlometů.
       
Doktorská disertační práce. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2017, 81 s. 

6.  SZOTKOWSKI, Tomáš. Návrh přípravku pro optimalizaci PVD povlakovacího stroje s přihlédnutím na kvalitu povlakované
       vrstvy
Doktorská disertační práce. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2021, 104 s

2. ročník prezenčního studia: Ing. Aneta Slaninková - téma disertační práce - "Povrchové úpravy VBD a jejich vliv na trvanlivost obráběcích nástrojů".

1. ročník kombinovaného studia: Ing. Bc. Tibor Jurga - téma disertační práce - "Počítačová podpora v konstrukci obráběcích nástrojů".

Vedení diplomových prací

1.   SLÍVA, R. Soustružnický nůž pro hrubování hutních válců s vyměnitelnými SK destičkami. Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 1990.

2.   KALABZA, J. Obrábění navařených ploch ložiskové skříně 80 V. Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 1991.

3.   KITTEL, M. Rotační opracování kalibrických otvorů hydraulických kostek. Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 1991.

4.   SVÁČEK, J. Návrh využití moderních stavebnicových přípravků v a.s. Zbrojovka Vsetín. Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 1991. (hodnocena výborně)

5.   VALKO, P. Frézování válců BI a 3,5 m kvarto v podmínkách HS 270. Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 1991.

6.   VAŠENKA, S. Frézovací hlava pro frézování jetelových spojek hutních válců. Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 1991.

7.   VENCLÍK, V. Návrh nové technologie vrtání otvorů do vyzdívek průběžných pecí AICHELIN. Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 1992.

8.   BLAŠČOK, B. Návrh přípravku pro novou technologii pájení břitových destiček ve šroubovici pro čelní válcovou frézu. Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 1994. (hodnocena výborně)

9.   PALICA, M. Návrh nové technologie výroby soustružnických nožů – náhrada pájených břitových destiček lepením. Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 1994.

10. KARP, L. Návrh nástroje pro dokončovací operace k obrábění rotačních součástí. Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 1996.

11. PSOTKA, R. Návrh upínacího přípravku pro obrábění otvorů základního výložníku č.v. 6 – 1551 – 270, 20 na pracovišti horizontální vyvrtávačka WHN 13,8 CNC. Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 1996.

12. KUFA, V. Technologie opracování válců z nadeutektoidních materiálů pro válcování kolejnic na CNC strojích. Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 1998. (hodnocena výborně)

13. BANĎOUCH, R. Uplatnění slinutých karbidů při dokončovacím obrábění čelních ozubených kol. Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 1999. (hodnocena výborně)

14. BRUNCLÍK, M. Návrh univerzálního upínacího systému pro nástrojovou konzolovou frézku FNG 63 CNC výrobce TOS Kuřim. Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 2000. (hodnocena výborně)

15. ŠKOBRTAL, M. Nasazení SK při dokončovacím obrábění kalených ozubených kol. Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 2001. (hodnocena výborně)

16.  SCHINDLER, M. Využití výpočetní techniky při konstrukci nástrojů na výrobu evolventních čelních ozubených kol. Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 2001. (hodnocena výborně – nejlepší diplomová práce na FS v roce 2001)

17. KANTOR, A. Návrh technologie a nástrojů pro opracování kolejnicových spojek s izolovaným stykem. Diplomová práce, VŠB – TO Ostrava, Fakulta strojní, 2002.

18. ŠLOSARČÍK, P. Uplatnění nových druhů SK při dokončovacím obrábění čelního ozubení. Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 2002.

19. HRBÁČEK, V. Návrh soupravy nástrojů pro obrábění lisovacích forem. Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 2003.

20.  MORAVEC, V. Posouzení vlivu drsnosti břitu na trvanlivost řezných nástrojů. Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 2003. (hodnocena výborně)

21. OHÁŇKA, T. Návrh technologie opracování kostry statoru MARELLI MOTORI M40 150DKB. Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 2003. (hodnocena výborně)

22. VOGEL, J. Renovace ozubené tyče táhla klopení tandemové pece. Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 2003. (hodnocena výborně)

23. ŘÍHA, P. Vliv technologických parametrů na výsledné napětí povrchové vrstvy materiálu  při zpevňování ozubených kol metodou SHOTPEENING. Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, 2003.

24.  PAVELKOVÁ, J. Obrábění tělesa převodovky ve firmě Matula s.r.o, Přerov-Lýsky. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2004. (hodnocena výborně)

25.  UHLÁŘ, V. Opracování válců z tvárné litiny na CNC soustruhu. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2004. (hodnocena výborně)

26.  FÍRKOVÁ, H. Návrh technologického projektu obrábění nátrubků naftových trub. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2004.

27. KAVRENTZIS, K. Návrh technologie výroby nástroje pro opracování  trubek rámů kola. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2005. (hodnocena výborně)

28.  JÓKAY, T. Technicko-ekonomické zhodnocení renovace nástrojů s vyměnitelnými břitovými destičkami. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2005.

29.  NOVOTNÝ, P. Stanovení obrobitelnosti modifikované oceli 17 240. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2006.

30.  PŘECECHTĚL, J. Opracování plochy pro těsnicí kroužek ze zadní strany ložiskového štítu elektromotoru. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2007. (hodnocena výborně – nejlepší diplomová práce na FS v roce 2007)

31.   VALÍK, J. Inovace technologie opracování litinových koster. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2007.

32.   KAŠÍK, Z. Technologický postu výroby speciálních rotorů pro převodovky Flender. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2007.

33.  KUNSTFELD, J. Zvýšení životnosti fréz pro opracování statorů elektromotorů. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2007. (hodnocena výborně)

34.  KONDERLA, R. Vliv geometrie frézovací hlavy na napětí v povrchové vrstvě obrobku. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2008. (hodnocena výborně – nejlepší diplomová práce na FS v roce 2008)

35. ŠULÁK M. Návrh odvalovací frézy pro výrobu šnekových kol radiálním způsobem. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2008. (hodnocena výborně)

36.  FISCHER, Z. Návrh technologické přípravy výroby obrábění rotoru. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2008.

37.  VIKTORIN, J. Vliv úpravy břitu monolitních fréz s PVD povlakem na jejich řezivost. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2008. (hodnocena výborně)

38.  BEZDĚK, S. Návrh a technologie výroby frézy pro obrábění drážky. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2008.

39.  WINKLEROVÁ, E. Závislost výkonových parametrů nástroje na některých detailech chemického složení nástrojového materiálu. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2008. (hodnocena výborně)

40.  HYVNAR, T. Porovnání řezivosti vrtáků z různých nástrojových materiálů. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2009. (hodnocena výborně)

41.   KÖLLER, R. Broušení profilu zapichovacích destiček RCGS. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2009. (hodnocena výborně)

42.   JANOŠ, M. Návrh přípravku pro obrábění podpěr turbodmychadla. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2009. (hodnocena výborně – nejlepší diplomová práce na FS v roce 2009)

43.  SYSEL, P. Návrh upínacího přípravku pro obrábění koncovek hydraulických hadic. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2010. (hodnocena výborně – nejlepší diplomová práce na FS v roce 2010)

44.  VITÁSEK, T. Porovnání zpevňovacího efektu při obrábění navařeného Inconelu 625 a kovaného Inconelu 625. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2011. (hodnocena výborně)

45. MOCEK, J. Návrh technologického postupu opravy lanových bubnů v těžebním průmyslu. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2011. (hodnocena výborně)

46. FERZIK, O. Návrh přípravku pro demontáž středicích kolíků při opravě převodovky. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2011. (hodnocena výborně - nejlepší diplomová práce na FS v roce 2011)

47.  JUDAS, J. Návrh přípravku pro utahování šroubů diferenciálního kola. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2011.

48.  DIVIŠ, L. Návrh konstrukce vnitřního chlazení u čelních fréz. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2012. (hodnocena výborně)

49.   FILIP, T. Návrh věžového systému pro upínání součástek na obráběcích centrech. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2012. (hodnocena výborně – nejlepší diplomová práce na FS v roce 2012)

50.  HAVELKA, P. Konstrukce a výroba odvalovací frézy pro obrábění vložené hřídele. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2012 (hodnocena výborně – nejlepší diplomová práce na FS v roce 2012)

51.  ŠPONAR, M. Konstrukce přípravku pro kontrolu lisovaného dílu. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2012. (hodnocena výborně)

52.  KONŮPKA, M. Inovace technologie a stávajícího strojního zařízení pro opracování komponentů jaderných elektráren ve VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2013 (hodnocena výborně)

53.  VÍCHA, O. Návrh speciálního přípravku pro obrábění tělesa řízení. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2013 (hodnocena výborně)

54.  REKŠÁK, J. Hladicí vyměnitelné břitové destičky a jejich využití v procesu frézování. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2013

55.  SLÉHA, V. Návrh kontrolního přípravku pro měření vyměnitelných břitových destiček. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2015 (hodnocena výborně – nejlepší diplomová práce na FS v roce 2015)

56.  KUŘE, M. Řešení náhrady broušení při opracování povrchů hydraulických kostek. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2015 (hodnocena výborně)

57.  TÝN, Z. Návrh konstrukce přípravku pro svařování rámu okna. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2016 (hodnocena výborně – nejlepší diplomová práce na FS v roce 2016)

58.  DIHEL, K. Návrh přípravku pro výrobu svařované součásti ve firmě PSBLAS s.r.o. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2016 (hodnocena výborně)

59.  SZOTKOWSKI, T. Návrh přípravku pro demontáž podvozkového komponentu. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2017 (hodnocena výborně – nejlepší diplomová práce na FS v roce 2016)

60. ŠROM, V. Návrh přípravku pro demontáž brzdových pístků. Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2017 (hodnocena výborně)

61.  JANEČKA, K. Návrh přípravku pro montáž projektorové jednotky, Diplomová práce, Fakulta strojní, 2018 (hodnocena výborně – nejlepší diplomová práce na FS v roce 2018)

62.  BÍLEK, J. Návrh přípravku pro ustavení vřeten, Diplomová práce, Fakulta strojní, 2019 (hodnocena výborně)

63.  JURGA, T. Konstrukce nástroje na výrobu ozubení s počítačovou podporou. Diplomová práce, Fakulta strojní, 2020 (hodnocena výborně)

64PIŠL, P. Návrh konstrukce univerzálního přípravku pro svařování podlahových rámů obytných kontejnerů. Diplomová práce, Fakulta strojní, 2020 (hodnocena výborně)

65.  SLANINKOVÁ, A. Změny zbytkových napětí v povrchových vrstvách VBD po aplikaci povrchových úprav. Diplomová práce, Fakulta strojní, 2020 (hodnocena výborně - nejlepší diplomová práce na FS v roce 2020)

66.  ŠPERLICH, T. Návrh přípravku pro efektivnější manipulaci s výrobky během svařování. Diplomová práce, Fakulta strojní, 2020 (hodnocena výborně)

67.  MOCH, T. Návrh výroby vodicí lišty. Diplomová práce, Fakulta strojní, 2020

68.  BARGEL, R. Vliv procesních parametrů na produktivitu výroby nástrojů ze slinutého karbidu. Diplomová práce, Fakulta strojní, 2021 (hodnocena výborně)

69. SNIEGOŇ, T. Návrh svařovacího přípravku pro výrobu robotického ramena. . Diplomová práce, Fakulta strojní, 2021 (hodnocena výborně) 

 

Vedení bakalářských prací

 

1.   NOVOTNÝ, P. Návrh speciálního nástroje pro obrábění vnitřních závitů. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2004.

2.   PŘECECHTĚL, J. Vliv rychloupínacích nástrojových systémů na trvanlivost vyměnitelných břitových destiček. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2005. (hodnocena výborně)

3.   KUNSTFELD, J. Návrh technologického projektu opracování svorkovnicové skříně. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2005.

4.   KAŠÍK, Z. Frézování drážek pro pera hřídelů nástroji ze slinutých karbidů. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2005.

5.   VIKTORIN, J. Návrh metodiky testování PVD povlaků nástrojů. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2006. (hodnocena výborně – nejlepší bakalářská práce v roce 2006 – kombinované studium Šumperk)

6.  BEZDÉK, S. Návrh a technologický postup výroby speciálního soustružnického nože s VBD pro dělení materiálu a drážkování. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2006.

7.   ŠULÁK, M. Zvýšení produktivity při frézování lehkých slitin v malosériové výrobě. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, fakulta strojní, 2006. (hodnocena výborně – nejlepší bakalářská práce v roce 2006 – prezenční studium Šumperk)

8.  KUBÁČEK, M. Návrh technologie opracování výkovku pouzdra v MORA Aerospace, a.s. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2006.

9.   MOCEK, J. Inovace vrtání otvorů kladky. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2009. (hodnocena výborně)

10. HAVELKA, P. Konstrukce a technologický postup výroby protahovacího nástroje pro obrábění spojovací objímky.  Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2010. (hodnocena výborně)

11. KONŮPKA, M. Inovace technologie opracování otvorů pro teplosměnné trubky zařízení jaderných elektráren ve VÍTKOVICÍCH POWER ENGINEERING a.s. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2011 (hodnocena výborně - nejlepší bakalářská práce na FS v roce 2011.

12. SNĚHOTA, M. Racionalizace obrábění na tříosé CNC frézce. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2012. (hodnocena výborně)

13. HANZLÍK, M. Racionalizace technologie obrábění příruby s využitím CNC obráběcích strojů. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2013. (hodnocena výborně)

14. KUŘE, M. Konstrukce přípravku pro násobné vrtání stranových otvorů u šířkových verzí raklových komor. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2013.

15. SLÉHA, V. Aplikační oblasti PVD povlaků u řezných nástrojů ze slinutého karbidu. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2013. (hodnocena výborně - nejlepší bakalářská práce na FS v roce 2013.)

16.  MOCH, T. Návrh upínacího přípravku a nástroje pro výrobu zakusovacích čelistí. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2018. (hodnocena výborně)

17.  DIVIŠ, M. Návrh řešení rozdílné velikosti výrobků z CBN při vysokotlaké syntéze, Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2019. (hodnocena výborně)