Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ostrava je třetím největším městem v České republice a největší aglomerací v příhraničním trojúhelníku tří států: ČR, Polska (15 km) a Slovenska (55 km). V rámci České republiky má zcela zvláštní postavení. Během uplynulých desetiletí byla chápána jako "ocelové srdce" republiky, jako průmyslové, špinavé a nehostinné město, jako město drsných, těžce pracujících lidí. Nebylo tomu tak vždy. Po celé historické období byla Ostrava významným obchodním a tranzitním centrem.

V průběhu staletí se Ostrava stávala městem kosmopolitním, komerčním, hospodářským, společenským a kulturním. Ostrava na přelomu 19. a 20. století a za tzv. "první republiky" patřila k rozvinutým městským aglomeracím s fungujícím obchodem, průmyslem, s několika kulturními, národnostně různorodými domy, divadly ap.

Jen málo měst v České republice zaznamenalo po roce 1989 tak obrovský přerod jako právě Ostrava. Změnily se nejen životní podmínky pro zdejší obyvatelstvo, ale i celkový charakter města. Z provozu byly vyřazeny některé průmyslové závody. Poslední uhlí na území města Ostravy bylo vytěženo 30. 6. 1994 a všechny zdejší hlubinné doly byly již zakonzervovány. Tisíce horníků a hutníků se rekvalifikovaly a nyní se uplatňují v jiných odvětvích. Byla instalována speciální filtrační zařízení pro zlepšení ovzduší v Ostravě. Rychle se rozvíjí bankovnictví a terciární sféra. Ekonomicky je výhodná i geografická poloha Ostravy - 15 km k nejbližšímu hraničnímu přechodu s Polskem a 55 km k nejbližšímu hraničnímu přechodu se Slovenskem. Opravují se fasády domů v původním architektonickém stylu a mnozí Ostravané jsou sami překvapeni, jak krásné bylo původní centrum Ostravy. Renovují se mnohá ubytovací a restaurační zařízení. Ostrava má prostory pro realizaci výstav, veletrhů, kulturních setkání či sportovních klání. Velmi lákavé je nejbližší okolí Ostravy, kde jsou možnosti zimní i letní rekreace, lázeňství či sportovního vyžití. Věřím, že jak samotní Ostravané, tak i návštěvníci Ostravy, naleznou v tomto městě plném kontrastů své zalíbení.